Τα εμπορεύματα εισήχθησαν στην κάρτα.

Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΑσύρματα κουδούνια για τους κωφούς

Ασύρματα κουδούνια για άτομα με προβλήματα ακοής που φέρουν κόκκινη ένδειξη φωτός LED εκτός του φάρου.


Ασύρματο κουδούνι - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
Ασύρματα κουδούνια - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
728 Kč 650 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ασύρματο κουδούνι - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
κουδούνι Ασύρματο για τους κωφούς με ένδειξη φωτός, με μοναδικό σύστημα CODE SELF…
862 Kč 770 Kč χωρίς ΦΠΑ