Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΑσύρματα κουδούνια για τους κωφούς

Ασύρματα κουδούνια για άτομα με προβλήματα ακοής που φέρουν κόκκινη ένδειξη φωτός LED εκτός του φάρου.


Ασύρματο κουδούνι - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
Ασύρματα κουδούνια - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
728 Kč 650 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ασύρματο κουδούνι - τροφοδοσία δικτύου για τους κωφούς.
κουδούνι Ασύρματο για τους κωφούς με ένδειξη φωτός, με μοναδικό σύστημα CODE SELF…
862 Kč 770 Kč χωρίς ΦΠΑ