Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς την











Θερμικές πρίζες

Θερμικοί διακόπτες (Μπρίζες ελεγχόμενες από την θερμοκρασία)

-  χρησιμοποιούνται για την αυτόματη ρύθμιση των ηλεκτρικών συστημάτων θέρμανσης (θερμάστρες, πετσέτες, τζάκια) σε οικογενειακά σπίτια, διαμερίσματα, γραφεία.


Θερμικοί διακόπτες ΤS
Θερμικοί διακόπτες  TS01 με εξασθένηση νύχτας.
527 Kč 425 Kč χωρίς ΦΠΑ
Thermo-switch socket
TS05 thermo-switch socket for heaters, radiant panels and other electric heaters.…
608 Kč 490 Kč χωρίς ΦΠΑ
Θερμικοί διακόπτες ΤS
Πρίζα ελεγχόμενη από την θερμοκρασία με εξωτερικό αισθητήρα TS06-E κατάλληλο για…
570 Kč 460 Kč χωρίς ΦΠΑ
Θερμικοί διακόπτες ΤS
Θερμικοί διακόπτες  TS10 για θερμαντήρες,  ηλεκτρικό πάνελ, ηλεκτρικό…
719 Kč 580 Kč χωρίς ΦΠΑ
Thermo-switch socket
TS20 thermo-switch socket brings new energy saving options and thermal comfort…
1 023 Kč 825 Kč χωρίς ΦΠΑ
Θερμικοί διακόπτες
Πρίζα ελεγχόμενη από την θερμοκρασία TS20 προσφέρει νέες δυνατότητες…
1 023 Kč 825 Kč χωρίς ΦΠΑ
WiFi temperature switch-socket
Smart temperature-switched socket controlled via WiFi.
738 Kč 595 Kč χωρίς ΦΠΑ