Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΜηχανική

Οι μηχανικές υποδοχές είναι εύχρηστες. Ο χρόνος μεταγωγής ρυθμίζεται από τον περιστρεφόμενο δίσκο και τα τεμάχια αλλαγής.


Χρονοδιακόπτη
Μηχανικός  χρονοδιακόπτης πρίζας με κύκλο 24 ωρών. Ο ελάχιστος…
139 Kč 112 Kč χωρίς ΦΠΑ
Spínací zásuvka
Týdenní mechanické spínací hodiny ZS4 pro spínání spotřebičů ve vnějších…
341 Kč 275 Kč χωρίς ΦΠΑ
Spínací zásuvka se spínaným nulovým vodičem
Mechanická spínací zásuvka s 24 hodinovým cyklem. Minimální nastavitelný časový…
110 Kč 89 Kč χωρίς ΦΠΑ