Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΜηχανική

Οι μηχανικές υποδοχές είναι εύχρηστες. Ο χρόνος μεταγωγής ρυθμίζεται από τον περιστρεφόμενο δίσκο και τα τεμάχια αλλαγής.


Χρονοδιακόπτη
Μηχανικός  χρονοδιακόπτης πρίζας με κύκλο 24 ωρών. Ο ελάχιστος…
139 Kč 112 Kč χωρίς ΦΠΑ
Spínací zásuvka se spínaným nulovým vodičem
Mechanická spínací zásuvka s 24 hodinovým cyklem. Minimální nastavitelný časový…
110 Kč 89 Kč χωρίς ΦΠΑ
Spínací zásuvka
Týdenní mechanické spínací hodiny ZS4 pro spínání spotřebičů ve vnějších…
341 Kč 275 Kč χωρίς ΦΠΑ