Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΤοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας

Οι χρονοδιακόπτες CS3-X μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου απαιτείται χρονοβόρος χρόνος μικρότερης ισχύος σε ένα χρονικό διάστημα 1sec-90min ευρύ και όπου είναι βολικό να τοποθετηθεί το κύκλωμα χρονισμού όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ελεγχόμενη συσκευή. Με τη σύγχρονη τεχνολογία επιτυγχάνεται ευρύ φάσμα ρυθμιζόμενων χρόνων με υψηλή σταθερότητα ρύθμισης και διαφορετική καλωδίωση για έναν τύπο.


Časový spínač pod vypínač
Spínač pod vypínač CS3-1 je určen pro spínání ventilátorů.
279 Kč 225 Kč χωρίς ΦΠΑ
Časový spínač pod vypínač
Časový spínač pod vypínač CS3-2 slouží k automatickému ovládání osvětlení pro…
279 Kč 225 Kč χωρίς ΦΠΑ
Časový spínač pod vypínač
Spínač pod vypínač je vhodný pro spínání ventilátorů s možností nastavení…
279 Kč 225 Kč χωρίς ΦΠΑ
Časový spínač pod vypínač
Spínač pod vypínač CS3-4 je vhodné použít jako schodišťový automat v zapojení bez…
279 Kč 225 Kč χωρίς ΦΠΑ
Multifunkční časový spínač
Spínač pod vypínač CS3-4M je v zapojení BEZ NULOVÉHO VODIČE a má možnost…
310 Kč 250 Kč χωρίς ΦΠΑ
Časový spínač pod vypínač
Spínač pro spínání ventilátorů s možností nastavení zpoždění a v zapojení BEZ…
310 Kč 250 Kč χωρίς ΦΠΑ
Multifunkční časový spínač
Spínač pod vypínač CS3-16 pro větší zátěže má možnost nastavení OSMI FUNKCÍ…
434 Kč 350 Kč χωρίς ΦΠΑ
Timer under switch
Timer under the switch with SCREWLESS TERMINALS suitable for switching fans with…
310 Kč 250 Kč χωρίς ΦΠΑ