Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΕγκατάσταση σε ράγα DIN

Οι ψηφιακοί χρονοδιακόπτες χρησιμοποιούνται για την προσωρινή ενεργοποίηση συσκευών. Ένα πλεονέκτημα είναι η τοποθέτηση στο κιβώτιο διανομής στη ράγα DIN.


Časový spínač na DIN lištu
Časový spínač CS4-16 slouží k časovému spínání spotřebičů.
450 Kč 363 Kč χωρίς ΦΠΑ