Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΈλεγχος βαλβίδων τριών / τεσσάρων οδών


Regulátor tří/čtyřcestných ventilů
Regulátor tří/ čtyřcestných ventilů R3V s volbou druhu regulace podle použitého…
3 038 Kč 2 450 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ελεγκτής για βαλβίδες για συστήματα δύο ζωνών
Ρυθμιστής δύο κυκλωμάτων βαλβίδων τριών / τεσσάρων οδών με επιλογή τύπου ελέγχου…
6 148 Kč 4 958 Kč χωρίς ΦΠΑ
Two-circuit valve regulator
Two-circuit regulator of three/four-way valves with the selection of a type of…
7 192 Kč 5 800 Kč χωρίς ΦΠΑ
Regulátor tří/čtyřcestných ventilů
Regulátor tří/ čtyřcestných ventilů pro plynulou regulaci směšovacího ventilu na…
1 488 Kč 1 200 Kč χωρίς ΦΠΑ
Regulátor tří/čtyřcestných ventilů
Ekvitermní regulátor třícestných ventilů pro automatickou korekci teploty topné…
1 488 Kč 1 200 Kč χωρίς ΦΠΑ