Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΕγκατάσταση στον τοίχο - 120°

Ανιχνευτές κίνησης με γωνία ανίχνευσης 120°.


Αισθητήρες κίνησης
Αισθητήρας κίνησης για μικρότερους χώρους.
από 242 Kč από 195 Kč χωρίς ΦΠΑ