Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΡύθμιση των θερμοηλεκτρικών μηχανισμών κίνησης

Ελεγκτές για ενεργοποιητές που ελέγχουν σιωπηρά τις βαλβίδες του καλοριφερ σε οικογενειακά σπίτια, διαμερίσματα και γραφεία. Το πλεονέκτημα των ελεγκτών είναι ο συνεχής έλεγχος της κίνησης, η εβδομαδιαία ρύθμιση του προγράμματος, ο κεντρικός έλεγχος με το PocketHome®.


Regulátor termoelektrických pohonů
PH-HT21 je bezdrátový regulátor termoelektrických pohonů. Tyto pohony bezhlučně…
1 535 Kč 1 238 Kč χωρίς ΦΠΑ