Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΕγκατάσταση επιφανείας

Το μεγάλο πλεονέκτημα των χρονικών διακοπτών της σειράς CS1-X είναι η εύκολη εγκατάστασή τους σε υπάρχουσες καλωδιώσεις, ακριβώς στην αίθουσα όπου απαιτείται χρόνος για μια συγκεκριμένη συσκευή. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για πρόσθετο τράβηγμα των καλωδίων στο πλαίσιο χρονισμού για εξοικονόμηση χρόνου και υλικού. Οι διακόπτες χρονοδιακόπτη CS1-X προορίζονται για τοποθέτηση στο κιβώτιο τοποθέτησης τοίχου καθώς και στο σύστημα διανομής των σιδηροτροχιών. Τα καλώδια εξόδου συνδέονται με το κουτί ακροδεκτών στο κουτί εγκατάστασης ή τους ακροδέκτες WAGO. Άλλα οφέλη περιλαμβάνουν σαφή και απλή ρύθμιση χρόνου, χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και αξιόπιστη λειτουργία.


Časový spínač
Časový spínač CS1-1 může ovládat VENTILÁTORY (pro odvětrání koupelny), WC a…
441 Kč 356 Kč χωρίς ΦΠΑ
Časový spínač
Časový spínač CS1-2 slouží jako automat ovládání osvětlení pro schodiště.
441 Kč 356 Kč χωρίς ΦΠΑ
Χρονοδιακόπτης
Časový spínač CS1-3 slouží jako schodišťový automat, bez možnosti blokování.
441 Kč 356 Kč χωρίς ΦΠΑ