Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΜέτρηση της κατανάλωσης

Το κύριο πλεονέκτημα είναι μια καθαρή οθόνη και η δυνατότητα μέτρησης της ισχύος από 5W.


Měřič spotřeby energie
Po zadání ceny za kWh Vám přístroj zjistí celkovou spotřebu připojeného zařízení…
484 Kč 390 Kč χωρίς ΦΠΑ