Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς την

 

 

 Ηλιακή θέρμανση, πισίνες

Οι μονάδες ελέγχου ηλιακού συστήματος έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο των ηλιακών συστημάτων και τον έλεγχο των λειτουργιών της πισίνας.


Ανιχνευτής διαρροής νερού
Ανιχνευτής διαρροής μπαταρίας.
242 Kč 195 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ηλιακό σύστημα ελέγχου
Η ηλιακή μονάδα ελέγχου SRJ10 έχει σχεδιαστεί για τον έλεγχο των ηλιακών…
4 960 Kč 4 000 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ηλιακό σύστημα ελέγχου
Ηλιακή μονάδα ελέγχου για τον έλεγχο των λειτουργιών της πισίνας.
4 960 Kč 4 000 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ηλιακό σύστημα ελέγχου
Η ηλιακή μονάδα ελέγχου SRJ22 είναι λειτουργικά πανομοιότυπη με τη μονάδα SRJ20,…
5 503 Kč 4 438 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ηλιακό σύστημα ελέγχου
Ο γενικός ελεγκτής SRJ30 συνδυάζει SRJ10 και SRJ20.
7 750 Kč 6 250 Kč χωρίς ΦΠΑ
Συναγερμός πισίνας - ασύρματος
Ηλεκτρονική συσκευή παρακολούθησης που ανιχνεύει την κίνηση της στάθμης του νερού…
1 972 Kč 1 590 Kč χωρίς ΦΠΑ