Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΡύθμιση φωτισμού


Přijímač pod vypínač
Spíná připojený spotřebič podle časového programu z centrální jednotky.
1 349 Kč 1 088 Kč χωρίς ΦΠΑ
Přijímač nástěnný
Spíná připojený spotřebič podle časového programu z centrální jednotky.
1 349 Kč 1 088 Kč χωρίς ΦΠΑ
Přijímač do zásuvky
Spíná připojený spotřebič podle časového programu z centrální jednotky.
1 349 Kč 1 088 Kč χωρίς ΦΠΑ
818 Kč 660 Kč χωρίς ΦΠΑ