Τα εμπορεύματα εισήχθησαν στην κάρτα.

Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση


από
προς τηνΡυθμιστές αντλιών κυκλοφορίας


Teplotní spínač
Slouží k automatickému sepnutí oběhového čerpadla při dosažení požadované teploty…
1 215 Kč 980 Kč χωρίς ΦΠΑ
Rozdílový teplotní spínač
Slouží jako rozdílový teplotní spínač (např. k sepnutí oběhového čerpadla při…
1 488 Kč 1 200 Kč χωρίς ΦΠΑ
Dvojúrovňový teplotní spínač
Slouží jako dvojúrovňový teplotní spínač (např. k sepnutí dvou oběhových čerpadel…
1 488 Kč 1 200 Kč χωρίς ΦΠΑ
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης σωληνώσεων
Ηλεκτρονικός θερμοστάτης σωληνώσεων με ρυθμιζόμενη υστέρηση
511 Kč 412 Kč χωρίς ΦΠΑ