Κατηγορίες

Μενού

Σύνδεση

Centrální jednotka

PH-CJ37plus

Bezdrátová centrální jednotka pracující jako koordinátor mezi kotlem a jednotlivými radiátory.

Το προϊόν αυτό δεν είναι πλέον διαθέσιμο

Περιγραφή από το προϊόν

PRODEJ UKONČEN: Náhrada PH-CJ37-BT nebo PH-CJ37-GST

Vlastnosti centrální jednotky PH-CJ37 Plus:

pracuje jako koordinátor mezi kotlem a jednotlivými radiátory v místnostech. Ventily radiátorů jsou ovládány bezdrátovými hlavicemi PH-HD20, které regulují teplotu jednotlivých místností podle nastaveného týdenního programu. Výhodou tohoto systému je, že při poklesu teploty v některé z regulovaných místností, dojde k zapnutí kotle. PH-CJ37 Plus periodicky (6x za 1hodinu) zjišťuje požadavek na zapnutí kotle u všech hlavic s nastavenou prioritou (tzn. má povoleno žádat o zapnutí kotle). Pokud najde hlavici, jejíž procentuální hodnota otevření ventilu je vyšší než nastavená, ihned vysílá požadavek bezdrátovému přijímači kotle (PH-PK20,21) a ten zapne kotel. Tento komfortní systém ovládání zaručuje požadovanou teplotu jednotlivých místností nezávisle na referenční místnosti narozdíl od běžných systémů. Je určen výhradně pro soustavy s vlastním tepelným zdrojem.

 

NOVÁ VERZE 11.10

 1. Přidána možnost ovládání nového prvku PH-BP7(regulátor podlah.topení, v prodeji od 2/2012)
 2. Možnost ovládání systému přes internet PH-WEB (již v prodeji)
 3. Rozšíření telefonního čísla u ovládání GSM na 15 míst (pro zahraničí)
 4. Časově ovládané prvky WS je možno sepnout i přes půlnoc
 5. SMS rozšířeny o funkci změna režimu AUTO na MANU a naopak

 


Změny ve verzi 11.08:

 1. Pozor došlo k přečíslování konstant!
 2. Změna u CONST15   PROCENTUÁLNÍ HODNOTA OTEVŘENÍ HLAVICE (Z H:LA)
     Nový rozsah od 5% do 70%
 3. Přidaná NOVÁ konstanta  CONST16   ČAS KOMUNIKACE (CAS:K)
     Nastavujete rychlost komunikace CJ s podřízenými prvky.
     Možné nastavit od 3min do 20minut
     Pozor čím nižší hodnota této konstanty, tím se zkracuje životnost baterií v CJ!
 4. Možnost připojení modulu PH-WEB pro ovládání systému přes internet (připravujeme).
 5. Přidána možnost ovládat časově spínané prvky (PH-WS01, PH-WS02, PH-WS03)
  Pro aktivaci těchto prvků musí být nejdříve uložen časový program! Programy 10.P až 22.P lze měnit na časové a to následovně:
  - stiskneme tl.Fce a tlačítky vybereme režim PROG, potvrdíme tl.i
  - tlačítky +/- P vybereme program, který chceme nastavovat (10.P až 22.P)
  - stiskneme druhé tlačítko zleva (u PH-CJ37 neoznačené, u PH-CJ37 Plus označené
    hlavicí), tím se teplotní program změní na časový. Na LCD se v místě, kde se ukazuje
    teplota, objeví nápis „On“. Postupně nastavte čas změny tl.+/-H a přiřaďte stav tl.+/-T
    (On/Off). Takto nastavte celý týden. Pokud jste program správně nastavili, v menu
     Activ se objeví nová skupina prvků WS a tudíž je možné je aktivovat-obdobným
     způsobem jak ostatní prvky.
 6. Přidána nová funkce NEZÁVISLÝ režim (platí pro všechny prvky mimo WS a PK)
      Slouží ke změně požadované teploty nezávisle na centrální jednotce. Prvek v tomto
      režimu nebude regulovat podle požadavků z centrální jednotky, ale podle nastavené
      teploty přímo na prvku. Výhodou je, zachování možnosti, získávat informace
      o aktuální teplotě v dané místnosti z centrální jednotky. Tuto funkci lze využít
      v penzionech, kancelářích a větších objektech.
      Prvek musí být aktivovaná v systému PocketHome®, poté mu stačí v režimu Info
      tl. +/-P přidělit NEZÁVISLÝ režim (na LCD indikován  - -  -).
  (pozn.: při ovládání systému přes mobilní telefon hromadnými sms, je v sms přidána informace, že v systému se nachází prvek v nezávislém režimu!)

 


 

Výhody PH-CJ37 Plus:

 • 22 týdenních teplotních programů (volitelné)
 • možnost nastavení různé PRIORITY pro prvky systému
 • letní režim
 • režim dovolená
 • možnost řízení přes PC nebo GSM modul
 • informace o připojených zařízení
 • automatický přechod na letní (zimní) čas
 • indikace provozních hodin
 • kalendář do roku 2025
 • indikace údržby kotle
 • paměť E-EPROM pro neomezené uchování dat

 

 

 

 

 

Připojení k PC - NOVÁ VERZE SOFTWARU!!

Zakoupením softwaru PocketHome® je možné všechna nastavení(konstanty, programy) centr.jednotky vytvořit přímo na PC. Programování se tak stává velmi jednoduché a rychlé. Současně lze na těchto zařízeních sledovat aktuální stavy všech prvků a vizuálně sledovat nastavené teploty v barevných grafech. Všechna nastavení se přehrají do centrální jednotky a k vlastní funkci již není PDA/PC potřeba. Program pro PDA/PC není součástí dodávky s centrální jednotkou!

PRIORITU HLAVIC V PC LZE PŘIŘADIT AŽ PO NAPOJENÍ PH-CJ37 K PC A AKTIVACI PROGRAMU!

Ovládání přes mobil

Dalším možným přístrojem připojitelným k centrální jednotce je GSM modul GST1, nebo určený mobilní telefon. Získáme tak zařízení, které nám umožní dálkové ovládání a kontrolu nad daným objektem. Chcete před příjezdem na chalupu zapnout topení? Pro systém PocketHome® není nic jednoduššího.

Modul PH-GST1 není součástí dodávky s centrální jednotkou!

 

Použití pro topné systémy s vlastním zdrojem tepla:

 

 

 

Např.: KOTEL+RADIÁTORY (dům)-

 

Centrální jednotka PH-CJ37 Plus ovládá přijímač kotle PH-PK20 (PK21) podle požadavků z jednotlivých místností, ve kterých jsou umístěny hlavice PH-HD20. Pokud dojde v kterékoliv místnosti (s přiřazenou PRIORITOU) k poklesu teploty pod požadovanou úroveň, centrální jednotka zajistí zapnutí kotle a na LCD indikuje číslo hlavice, která požádala o zapnutí kotle.

 

   

 

Návody ke stažení (starší verze):

 

v10.02

 

v11.06

 

v11.08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λήψη Αρχεία

Όνομα αρχείου Μέγεθος
CJ-výkres 65,4 kB Λήψη
PH-CJ37Plus-návod 1,77 MB Λήψη

Έχετε οποιαδήποτε ερώτηση;

*
*
* Προστασία ρομπότ